ELEKTRYK - KRAKÓW, ZABIERZÓW

Telefon607 628 962

WYMIANA ROZDZIELNI, BEZPIECZNIKÓW

Oferujemy wymianę wszelkich elementów instalacji elektrycznych. Przestarzałe czy zużyte elementy instalacji mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa budyku/pomieszczenia i osób w nim przebywających.