ELEKTRYK -
KRAKÓW i OKOLICE

Jakość i solidne wykonanie

Zbigniew Knapczyk - Elektryk Kraków

PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

Przeglądy wykonuje się w celu sprawdzenia czy instalacja oraz urządzenia elektryczne sa wykonane i podłączone w prawidłowy sposób.

Wykonujemy przeglądy dla instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia. Nasza oferta obejmuje:

• przeglądy odbiorcze instalacji
• przeglądy okresowe instalacji
• pomiar skuteczności ochrony przewodów przed spięciem/zwarciem
• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
• pomiar rezystancji izolacji
• pomiar wyłączników różnicowoprądowych