ELEKTRYK -
KRAKÓW i OKOLICE

Jakość i solidne wykonanie

Zbigniew Knapczyk - Elektryk Kraków

POMIARY ELEKTRYCZNE:

Wykonujemy pomiary sprawdzające dla instalacji niskiego i średniego napięcia. Nasza oferta obejmuje:

• pomiary instalacji elektrycznych
• pomiary rezystancji izolacji obwodów
• pomiary rezystancji uziemień
• pomiary impedancji pętli zwarcia (skuteczność zerowania)
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
• pomiary wyłączników różnicowoprądowych
• pomiary instalacji uziemień
• pomiary ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych