ELEKTRYK - KRAKÓW, ZABIERZÓW

Telefon607 628 962

NADZÓR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Oferujemy usługi nadzoru związane z realizacją inwestycji elektrycznych. Pomożemy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji, sprawdzeniu poprawności wykonania i przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów. Bierzemy także udział w odbiorach finalnych i przekazaniu obiektów do eksploatacji.