ELEKTRYK -
KRAKÓW i OKOLICE

Jakość i solidne wykonanie

Zbigniew Knapczyk - Elektryk Kraków

OFERTA EKSPERTYZ TECHNICZNYCH:

Oferujemy szeroką gamę ekspertyz technicznych i opini w zakresie instalacji elektrycznych w sieciach średniego i niskięgo napięcia:

• raporty techniczne instalacji elektrycznych przy transakcjach  kupna lub sprzedaży nieruchomości
• określenie możliwości modernizacji/remontu instalacji
• ocena bezpieczeństwa w zakresie użytkowania instalacji
• identyfikacja ukrytych wad w instalacjach elektrycznych
• ustalanie związku przyczynowo-skutkowego w awariach instalacji
• dobieranie optymalnych mocy przyłączeniowych dla obiektów
• oceny kompletności i aktualności dokumentacji technicznych  powykonawczych i eksploatacyjnych
• oceny techniczne ofert potencjalnych wykonawców prac  elektrycznych